ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSZF) a bontoplaza.hu Piacteret üzemeltető Közvetítő Szolgáltatóra és a Piacteret felkereső Látogatókra, Ügyfelekre és Vásárlókra, valamint a BontóPláza Kft. által kifejlesztett mobil alkalmazásokat használó Ügyfelekre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Jelen ÁSZF nem tartalmazza az oldal kínálatát biztosító Eladók (ld. 1.9) szerződési feltételeit, azt az üzemeltető külön személyes egyeztetést követően bocsátja rendelkezésre.

1. Szereplők

1.1 Piactér: a bontoplaza.hu domain alatt működő bontoplaza.hu weboldal, mely internetes piactér jelleggel bontott autóalkatrészeket közvetít.
1.2 Szolgáltató: a Piactér üzemeltetése által közvetítő szolgáltatást végző Bontópláza Kft. cgj.: 06-09.020293, székhely (nem telephely, nem üzlet!!!): 6725 Szeged, Vadmacska utca 5., adószám 24386759-2-06)
1.3 Látogató: a Piacteret online felkereső, annak szolgáltatásait akár csak információszerzési céllal igénybevevő személyiség, aki magát bejelentkezéssel nem azonosította.
1.4 Ügyfél: az a Látogató személy, aki a Piactéren – adatai megadásával – már regisztrált, azaz magát a BontóPláza felé névvel, címmel, kapcsolatfelvételi adatokkal beazonosította, ill.aki a BontóPláza mobil alkalmazásait használja.
1.5 Vásárló: Az az Ügyfél, aki a Piactéren keresztül megrendelést adott le legalább egy termékre.
1.6 Felhasználó: Látogatók, Ügyfelek és Vásárlók
1.7 Termék: a Piactéren a Felhasználók számára megjelenített, azon keresztül vásárlási céllal megrendelhető áru (jellemzően használt autóalkatrész).
1.8 Eladó: a Terméket a Piactéren eladási céllal meghirdető tulajdonos, minden esetben közületi személy, jellemzően autó bontó vagy használt alkatrész kereskedő cég ill. vállalkozás. Eladó külön szerződéses kapcsolatban áll Szolgáltatóval, amelyben a Vásárlóval szemben vállalt kötelezettségeit Szolgáltató jelen ÁSZF-ben közvetíti Felhasználói felé.

2. Események

2.1 Termékfeltöltés: a Piactéren keresztüli értékesítéshez az áru hirdetésének (képi és szöveges adatainak) adatbevitele Eladó által.
2.2 Regisztráció: a Piactéren keresztül bármely Látogató megadhatja a Megrendeléshez szükséges adatait. Regisztráció nélkül nem lehetséges a Megrendelés.
2.3 Megrendelés: Ügyfél vásárlási igényének jelzése Szolgáltató közvetítésével Eladó felé. Bármely Ügyfél bármely Termékre adhat le megrendelést.
A Megrendelés nem jár vásárlási kötelezettséggel. Megrendelést követően Szolgáltató átadja Eladó adatait Vásárlónak ill. Vásárló adatait Eladónak a köztük létrejövő adásvétel megvalósításához. Eladó és Vevő hozzájárul a Piactér által tárolt adataik e célból való átadásához.
2.4 Vásárlás: Ügyfél által leadott Megrendelés tényleges adás-vételi tranzakció formájában történő megvalósulása, melynek során a megrendelt Termék(ek) a Eladó által - közvetlenül, vagy szállító cég igénybevételével - átadásra kerülnek Vásárló számára. A vásárlás akkor tekinthető véglegesnek, ha Vásárló a Termék(ek) ellenértékét és szükség esetén szállítási díját maradéktalanul eljuttatta Eladónak. Az Eladó és a Vásárló a közöttük létrejövő adásvételi szerződést bár a Szolgáltató által közvetített adatok alapján, de a Szolgáltatótól jogilag függetlenül kötik, azonban a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogok és kötelezettségek betartása mellett.
2.5 Visszáruzás: az adás-vétellel megvalósult Vásárlást követően a Vásárló 15 napon belül jelezheti Szolgáltató és/vagy Eladó felé, ha - bármely okból - nem tart igényt a Termékre. Eladó ekkor - a Termék azonossága és a Vásárlás óta esetlegesen bekövetkezett állapotváltozások ellenőrzése után - köteles az árut visszavenni, és teljes vételárát visszatéríteni Vásárló felé, azonban Eladó a vonzatos költségekért (jellemzően ki-be szerelés) a Termék használt jellege miatt csak akkor kötelezhető, ha azt kék (azonnal beépíthető) minősítéssel értékesítette. A vásárolt alkatrész rendeltetésszerű használatba vételéhez szakműhely általi beszerelés szükséges, a szakszerű beszerelést arról készült munkalap/számla másolatával igazolni kell. Amennyiben a beszerelésről szóló bizonylat hiányzik, vagy a visszaküldött áru nem azonos a Vásárlásban szereplő Termékkel, vagy a Termék állapota negatívan változott az adásvétel óta, úgy Eladó jogosult megtagadni visszavásárlási kötelezettségét. A Termék Vásárlás során felmerülő házhoz szállítási költsége is visszatérítésre kerül Vásárló felé, azonban a visszaküldés szállítási díja a Vevőt terheli. Vevő a visszaküldést köteles az Eladó által meghatározott módon lefolytatni (jellemzően normál, nem utánvétes küldeményként).
2.6 Értékelés: Automata statisztikai mérések alapján az Eladó pontszámokban kifejezett minősítést kap. A minősítés tükrözi:
2.6.1 a Termékleírás pontosságát: helyes adatok, korrekt állapotjelzés.
2.6.2 Szállítás pontosságát: határidőben történő szállítás, gondos csomagolás, korrekt tájékoztatás a szállításról.
Az alacsony pontszámok a negatív, a magas pontszámok a pozitív tapasztalatot jelentik. Az Értékelések átlaga az Eladó minden Terméke mellett, csillagok formájában jelenik meg.

3. Jogok és Kötelezettségek

3.1 Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
Szolgáltató a Piactér üzemeltetését közvetítő szolgáltatóként, a 2001. évi CVIII. trv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató a Felhasználók és Eladók közötti, vásárlással kapcsolatos esetleges jogvitákkal kapcsolatban nem vállal szerepet ill. nem foglal állást. Szolgáltató az Eladók és a Felhasználók jogilag helyes magatartásáért (pl. Termék valós adatainak megjelenítése, elvárható fizetési magatartás), nem vállal felelősséget, azonban jogosult az ilyen jelenségek feltárására – a Felhasználókról, Eladókról ill. azok tranzakcióiról a Piactér rendszerében tárolt adatok felhasználásával – ellenőrzést végezni. Az ellenőrzés eredményétől függően Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Piactér jó hírnevének megőrzése érdekében szükség esetén a Felhasználók részére bizonyos szolgáltatások nyújtását megtagadja, vagy minden szolgáltatást megvonjon tőlük. Szolgáltató a Piactér látogatottságának ill. forgalmának növelése érdekében harmadik személyek által biztosított szolgáltatást is közvetíthet a Felhasználók felé, azonban a harmadik személlyel minden Felhasználó külön szerződés által kerül jogi kapcsolatba, annak esetleges jogvitáiban Szolgáltató nem vállal szerepet. A Piactér esetleges szolgáltatási hibáival kapcsolatban az azok által közvetve vagy közvetlenül jelentkezett károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a Vásárlások létrejöttét saját ügyfélszolgálat működtetésével segíti, amely telefonon ill. e-mailen keresztül közvetíti az Eladó és a Felhasználó közötti kommunikációt. Szolgáltató az Eladó és Felhasználó közötti kommunikációt moderálja, saját hatáskörében jogosult a közvetített üzenetet módosítani vagy törölni, ha az az Eladó vagy a Felhasználó kilétére / elérhetőségére vonatkozó adatot tartalmaz. Szolgáltató az Eladó feladatainak csökkentése érdekében a Felhasználó kérdését közvetlenül is megválaszolhatja, ha arra az Eladó nélkül is kielégítő választ tud adni.
3.2 Felhasználó jogai és kötelezettségei:
Felhasználó szabadon látogathatja a Piacteret, igénybe veheti a BontóPláza által számára biztosított szolgáltatásokat, azok használatáért Szolgáltató felé díj megfizetésére semmilyen formában nem kötelezett, kivéve Eladót, aki a rendszer kizárólag neki biztosított szolgáltatásaiért külön szerződésben meghatározott díjat fizet.
Felhasználó webáruházhoz hasonló jelleggel megrendelést adhat le bármely, a Piactéren meghirdetett Termékre. Bár a Megrendelés nem jár Vásárlási kötelezettséggel, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy számára előnytelenül sok, Vásárlással nem követett Megrendelés leadása esetén a Felhasználó megrendelési jogát saját döntésével megvonja.
Felhasználó elektronikus kérdést küldhet Eladónak a termék tulajdonságaira és szállítására vonatkozóan, azonban nem kérhet sem közvetlenül, sem közvetve az eladó elérhetőségére vonatkozó adatot. Felhasználó Vásárlást követően Értékelés készítésére kötelezett. Az Értékelés 30 napon túli elmaradása esetén Szolgáltató a további Megrendelés leadását az elmaradás pótlásához kötheti. Felhasználó az Értékelést valós tapasztalatainak tükrében adja le, polgári jogi felelősségének tudatában.

4. Adatvédelmi Irányelvek

Szolgáltató felelős a rendszerben nyilvántartott összes adat kezeléséért, az adatkezelési szabályok betartásáért. Szolgáltató jogosult az internetes piactér alapelveivel ütköző, vagy a Piactér adatainak minőségét negatívan befolyásoló adatokat módosítani vagy szükség esetén törölni.

4.1 Személyes adatok védelme:
4.1.1 Szolgáltató a Felhasználók által weboldalon megadott adatokat kizárólag a Piactér működéséhez használja fel, azokat harmadik személynek – kivéve betekintési jogosultsággal rendelkező hatóságok – a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja át.
4.1.2 A Szolgáltató mobil alkalmazásai az alábbi felhasználói, alkalmazás-és eszközhasználati adatokat gyűjtik és kezelik:
- bejelentkezési események
- alkalmazások beállításai
- az alkalmazás által a BontóPláza termék-adatbázisában történő módosítási események
- felhasználó által a BontóPláza termék-adatbázisába betöltésre kerülő fotók
Nem kerül begyűjtésre személyes-ill. bizalmas felhasználói adat, ennek ellenére az adatátovábbítás titkosított csatornán történik.
A BontóPláza alkalmazásaiban gyűjtött, kezelt és felhasznált adatok nem kerülnek nyilvánosságra vagy megosztásra harmadik fél felé, ill. betartják a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozásokat és eljárásokat is.

4.2 Hírlevelek:
Szolgáltató a Felhasználók felé reklám céllal megkereséseket küldhet internetes levél, postai levél, vagy telefonos hívás ill. SMS formájában, azonban a Felhasználók számára egyszerűen elérhető tiltási lehetőséget biztosít az ilyen megkeresések mellőzésére. A Piactér használatában és szolgáltatásaiban, ill. jelen ÁSZF-ben bekövetkező változásokról szóló értesítések a Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződéses kapcsolatot közvetlenül érintik, a tájékoztatás mindkét fél számára szükséges, így azok nem minősülnek reklám célú megkereséseknek. Az ilyen értesítésekre vonatkozó tiltást Szolgáltató csak az ÁSZF el nem fogadásaként tudja értelmezni, és a tiltást csak a Regisztráció törlésével kivitelezi.

4.3 Az adatkezelés módja, helye és ideje:
Szolgáltató a weboldal Felhasználóiról statisztikai adatokat gyűjt, amelyeket a Piactér használatának idejére, ill. azt követően további 30 napig tárol. Ezen időtartam alatt Szolgáltató a Felhasználót a korábbi tevékenységei alapján, személyre szabottan szolgálja ki. Amennyiben a Felhasználó róla szóló adatok gyűjtése nélkül kívánja használni a Piactér szolgáltatásait, ezt megteheti a böngésző programjában való ún. cookie-k kikapcsolásával.
A Felhasználóktól a Regisztráció során Szolgáltató kötelező érvényűen csak olyan információkat kér, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Piactér alapszolgáltatásainak használatához. A Felhasználó opcionálisan megadhat további adatokat is, amelyek segítik Szolgáltatót a Felhasználó jobb minőségű kiszolgálásában. A Felhasználókról tárolt adatok mellett Szolgáltató további, a Piactér használatával kapcsolatos információkat is eltárolhat. Felhasználó bármikor kérheti a róla tárolt adatok törlését, regisztrációja megszüntetését.
A Szolgáltató által gyűjtött minden adatot – beleértve a Felhasználóról tárolt adatokat is – BontóPláza Kft. a Magyar Telekom Nyrt. Adatparkban (6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.) elhelyezett szerveren tárolja.
Adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-99937/2016, NAIH-99971/2016, NAIH-76147/2014.